کیسه خواب پر کله گاوی مدل 1300

تماس بگیرید

نوع پارچه بيروني: POLYESTER 320 T

نوع پارچه داخلي: POLYESTER 320 T

وزن كلي : ١٩٠٠ گرم

نوع پر: ٥٠/٥٠ پر خاكستري اردك

وزن پر: ١٣٠٠ گرم

تخفیف می خواهید؟

"*" indicates required fields

نام*
لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب کنید*