کیسه خواب پر کله گاوی مدل 1300

تماس بگیرید

نوع پارچه بيروني: POLYESTER 320 T

نوع پارچه داخلي: POLYESTER 320 T

وزن كلي : ١٩٠٠ گرم

نوع پر: ٥٠/٥٠ پر خاكستري اردك

وزن پر: ١٣٠٠ گرمعضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود.