اورجینال
اورجینال
اورجینال
اورجینال
اورجینال
اورجینال
اورجینال
اورجینال
اورجینال
غیر اصل
+
ناموجود

فلاسک کوهنوردی 

فلاسک ها دارای ساختاری دوجداره هستند و هوا بین این دو جداره برداشته می شود تا خلاء ایجاد شود. در این صورت وقتی مایعی درون فلاسک قرار گیرد، گرمای آن نمی‌تواند از این خلاء عبور کند. در نتیجه دمای نوشیدنی داخل فلاسک تقریبا ثابت می ماند و تغییر نمی‌کند.