چراغ پیشانی (هدلامپ) گلاری مدل M50L-P

تماس بگیرید

قابلیت 4 حالت نوردهى
استفاده از 5 LED قوى
استفاده از 3 باطرى AAA
داراى باطرى بالغ بر 3 وات