چراغ پیشانی (هدلامپ) گلاری مدل L50-PRO

تماس بگیرید

قابلیت3 حالت نوردهى
استفاده از 5 LED قوى
استفاده از 3 باطرى AAA