چاقوی شکاری برونینگ BROWNING

تماس بگیرید

  • ابعاد باز شده: 3*20 سانتی متر
  • ابعاد جمع شده: 3*12 سانتی متر
  • وزن: 135 گرم