پودر تصفیه آب اضطراری

تماس بگیرید

ضد عفونی کننده آب 

تصفیه کننده آب در 30 دقیقه

حذف 99/99 درصد باکتری ها و ویروس ها

یک سیستم تصفیه کننده آب قابل حمل 

تخفیف می خواهید؟

نام*
لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب کنید*

دسته: