میخ آهنی چادر کوهنوردی

تماس بگیرید

طول میخ حدود 20 سانتی‌متر

جنس میخ آهنی