میخ آلومینیومی چادر کوهنوردی

تماس بگیرید

طول میخ 20 سانتی متر

آلومینیوم بسیار سبکیعضویت در خبرنامه محصول فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود.