شاخه تیرک آلومینیومی چادر کله گاوی Pekynew

26,000 تومان

  • طول عصایی: 43 سانتی متر
صاف
شاخه تیرک یدکی چادر کله گاوی
شاخه تیرک آلومینیومی چادر کله گاوی Pekynew