سه پایه آتش تاشو sft7

590,000 تومان

ارتفاع: 80 سانتی متر باز

ارتفاع: 100 سانتی متر بسته

طول: 68سانتی متر

عرض:68سانتی متر

ضخامت پایه ها: 2 سانتی متر

وزن:2100 گرم

سه پایه آتش تاشو sft7

590,000 تومان