سه پایه آتش تاشو sft7

تماس بگیرید

ارتفاع: 80 سانتی متر باز

ارتفاع: 100 سانتی متر بسته

طول: 68سانتی متر

عرض:68سانتی متر

ضخامت پایه ها: 2 سانتی متر

وزن:2100 گرمآیدی محصول: 37769 دسته: ,