دستکش پلار مردانه

تماس بگیرید

جنس : پلار 

نوع دستکش :مناسب برای سرما

نحوه نگه داری: شست وشو باآب سرد