تبر گربر survival

420,000 تومان

  • طول دسته: 24 سانتی متر
  • طول تیغه: 8.9 سانتی متر
  • وزن تبر: 590 گرم تیغه
  • دسته: ضد لغزش
  • کیف محافظ: دارد
تبر گربر Survival Hatchet
تبر گربر survival

420,000 تومان