تبر تاکتیکال SOG

تماس بگیرید

طول کامل: 39 سانتی متر

طول تیغه: 9.5 سانتی متر طول

دسته: 34 سانتی متر

عرض تبر: 19.5 سانتی متر

طول نوک تبر: 6.5 سانتی متر

مواد تیغه: فولاد ضد زنگ 440

سختی: HRC 56

سطح: سیاه اکسید شده

ضخامت تیغه: 2سانتی متر

وزن تبر: 620گرم 

وزن خالص: 900گرم شامل بسته بندیآیدی محصول: 19186 دسته: , ,