فلاسک کوهنوردی سانری مدل XI 760

تماس بگیرید

– ظرفیت : ۷۶۰ میلی لیتر

– جنس دیواره خارجی استیل ۳۰۴

– جنس دیواره داخلی استیل ۳۱۶

– زمان نگهداری دما طی ۶ ساعت در دمای ۲۰ درجه: ۸۳ درجه سانتیگراد

– زمان نگهداری دما طی ۲۴ ساعت در دمای ۲۰ درجه: ۵۲ درجه سانتیگراد