باتوم کلیپسی کوهنوردی ترکینک جیلو مدل ۷۷

437,000 تومان

  • قیمت تک

  • کلیپس فلزی 

  • دارای سر سخمه

  • دارای گل برف و گل سنگ

باتوم ترکینک کلیپسی جیلو کد 77 2
باتوم کلیپسی کوهنوردی ترکینک جیلو مدل ۷۷

437,000 تومان