باتوم کلیپسی کوهنوردی ترکینگ جیلو مدل 55

تماس بگیرید

  • قیمت تک

  • کلیپس فلزی 

  • دارای سر سخمه

  • دارای گل برف و گل سنگ