باتوم ترکینک کلیپسی جیلو کد ۵۵

255,000 تومان

  • قیمت تک
  • کلیپس فلزی 
  • دارای سر سخمه
  • دارای گل برف و گل سنگ
باتوم ترکینک کلیپسی جیلو کد 55 2
باتوم ترکینک کلیپسی جیلو کد ۵۵

255,000 تومان