باتوم کلیپسی کوهنوردی ترکینک جیلو مدل ۴۴

تماس بگیرید

  • قیمت تک

  • کلیپس فلزی 

  • دارای سر سخمه

  • دارای گل برف و گل سنگ