باتوم کوهنوردی ترکینک کلیپسی جیلو کد ۱۱

255,000 تومان

  • قیمت تک

  • کلیپس فلزی 

  • دارای سر سخمه

  • دارای گل برف و گل سنگ

باتوم ترکینک کلیپسی جیلو کد 11 3
باتوم کوهنوردی ترکینک کلیپسی جیلو کد ۱۱

255,000 تومان