اره زنجیری (اره سیمی)

225,000 تومان

طول کل اره : 1 متر 
طول تیغه زنجیری : 52 سانتی متر
وزن : 155 گرم 

اره زنجیری (اره سیمی)

225,000 تومان