برند نورث فیس در سال ۱۹۶۶ توسط داگلاس تامپیکنز و همسرش سوزی تامپیکنز در شهر سانفرانسیسکو تاسیس شد