جوراب پر موتال MOTAL

تماس بگیرید

  • وزن: 340 گرم
  • دمای اکستریم 25-
  • نوع عایق: پر سفید غاز (بدون افزودنی) 
  • تراکم پر 90/10 (نسبت ساقه به پر)
  • دارای کاور مخصوص حمل و نگه داری