به روش های زیر، همواره می توانید با مجموعه کوهشید در تماس باشید

ابراهیم خواجه

0990-0213004 - مشاور فروش، فروش عمده

عرفان عظیمی

0990-0213008- پشتیبانی سایت و ثبت سفارش

فرناز خواجه

0990-0213002- پشتیبانی مشتریان

عرفان احمدی

0990-0213006 -پشتیبانی ارسال و اعلام موجودی

021-28421390021-28424397

 

 داخلی 1 –  مشاوره فروش

 

داخلی 2 – پیگیری سفارشات – اعلام موجودی

 

  داخلی 3 – پشتیبانی سایت

آدرس گالری :(جهت مراجعه حضوری)

تهران – خیابان نیروهوایی – میدان لوزی – خیابان افضلی -مجموعه ورزشی عماد مغنیه گالری فروشگاه کوهشید . 

چادر کله گاوی